1.4.2019

 

Sosialisointiako?

 

Sipilä ja Rinne ehdottavat ( tämän päivän Talouselämä -lehti) että sähköverkot o(s)tettaisiin valtion hallintaan. Siten siirtomaksujen reippaat korotukset saataisiin aisoihin. Eli sosialisoinnilla ratkaisu?!

 

Melko lailla käsittämätön ehdotelma. Mistä ensinnäkin repäistään ne miljardit, jotka vaaditaan sähköverkkojen lunastamiseen ja suostuvatko verkkoyhtiöt edes myymään niitä? Mistä ne rahat ovat pois- vanhusten 0.7:stä?

 

Itse olen esittänyt useita ratkaisuvaihtoehtoja siirtomaksujen nousun hilltsemiseksi. Näistä tärkeimmät ovat 1. aikalisä kaapeloinnille 2. johtokatujen raivaus 3. hajautettu energiantuotanto 4. kipailuelementti siirtohinnoitteluun. Ja muitakin keinoja vielä on.

 

 

 

 

 

 

 

17.3.2019

 

 

Kuuluvatko polttomoottoriautot teille?

 

Tämäntyyppinen kysymys eri muodoissa esiintyy monissa vaalikoneissa. Myönteiset vastaukset vaihtelevat välillä 17 – 95 %, kielteisimmin suhtautuvat vihreät ja myönteisimmin PS:n ja kokoomuksen ehdokkaat.

Miten vihreät ja muut, jotka vastaavat kysymykseen kielteisimmin, aikovat ratkaista tämän keskeisen liikkumiseemme liittyvän asian? Heidän ratkaisunsa on sama, jonka ministeri Tiilikainenkin esitti, sähköautot akulla. Heitä ei lainkaan tunnu haittaavan, että 250.000 akkuauton tuotantokustannukset ovat niin valtavat, että autoliikenteestä valtion budjettiin tuloutuvat noin 8 mrd euroa muuttuvat kulueräksi. Ei tunnu sekään haittaavan, että sähköauton valmistuksessa syntyy niin paljon hiilidioksidia, että sen korvaamiseen tarvitaan useiden vuosien ajokilometrit. Samoin he ohittavat sen tosiseikan, että me tulemme saamaan romuakuista uuden suuren luokan jäteongelman.

Miten liikenteen päästöongelma tulisi mielestäni ratkaista? Meillä on olemassa täysin kotimaiseen raaka-aineeseen pohjautuvia todella hienoja ratkaisuja, jotka voidaan hyvin kohtuullisin kustannuksin ottaa käyttöön myös nyt käytössä oleviin bensiini- ja dieselautoihin. Biokaasun on laskettu riittävän noin miljoonan bensiinikäyttöisen henkilöauton polttoaineeksi. Normaali bensiiniauto voidaan muuttaa biokaasulle noin 2000-2500 euron nettokustannuksella. Tämä puolittaa polttoainekustanukset ja päästöt putoavat 90 %. Toinen vaihtoehto bensiini autoille on bioetanoli, jota ST1 valmistaa kotimaisesta puujätteestä. Yksi tehtaista on Kajaanissa, joka valmistaa E85 bioetanolin tarvitseman etanolin Pölkky Oy:n Kajaanin sahan purujätteestä. Kaiken lisäksi prosessin sivutuotteena syntyy luomulannoitetta maatalouteen. Tällöin päästöt tippuvat 80 %. Vuoden 2005 jälkeen valmistettujen autojen muuttaminen käyttämään normaalia tai etanolibensiiniä maksaa noin 500 euroa. Tässä tapauksessa muunnossarja on kotimaisen yhtiön kehittämä laite, joka on tullut aivan vasta markkinoille. Dieselautoille löytyy Nesteen kehittämä Mydiesel, joka pudottaa päästöjä 90 %.

Poistamalla näiltä ajoneuvoilta käyttövoimaveron ja laskemalla polttoainevero hyvin pieneksi, on meillä suurelta osin kotimaiseen jäteraaka-aineeseen perustuva korvaava polttoaine kaikkiin polttomoottoreihin. Näin tekemällä luonto kiittää, kansantalous kiittää ja autoilijan kukkaro kiittää. Lapsenlapsemmekin kiittävät, koska olemme torjuneet ilmastonmuutosta tehokkain ja luontoa rasittamattomin keinoin ja kuitenkin vähentäneet valtion velkaantumista. Samalla meillä jää riittävästi rahaa vanhuksille, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lisäksi myös teiden kunnostukseen jää rahaa, koska voimme tienata jätteitämme hyödyntämällä. Näin otsikon kysymykseen on helppo vastata kyllä, koska meillä on myös tiet, joille autot kuuluvat.

Antti Sarvela

 

 

 

 

 

 

6.3.2019

 

 

Kolme tyhmää ajatusta metsistä

  1. Hakkuiden rajoittaminen. Juuri valmistuneiden vaalikonevastausten perusteella näkyy selvästi, että mitä kauemmas vasemmalle (ja vihreään suuntaan) mennään, sitä enemmän metsän hakkuiden rajoittaminen saa kannatusta. Perusteena lienee hiilinielujen kasvattaminen - ilmeisesti toisten omistamissa metsissä. Perusteluissa on unohtunut pari oleellista asiaa.

  Ensinnäkin Suomen metsien kokonaispuustomäärä lähti kasvuun vasta, kun niin sanottu jatkuvan kasvatuksen menetelmä ( harsinta) voitiin korvata koneellisesti tehtävällä avohakkuilla. Jotkut väittävät, että Suomen puuvarat vähenevät jos hakkuita lisätään. Älkää uskoko heitä. Asia on juuri päinvastoin. Metsävarat ovat kasvaneet viimeiset 50 vuotta. Itse asiassa hakkuita on vieläkin mahdollista lisätä ja puumäärä kasvaa siitä huolimatta.

  Toiseksi. Meidän pitää olla oikeasti vihreitä. Jos nyt lopettaisimme metsien hakkuut, hiilinielut kasvaisivat ehkä vuoteen 2030 asti. Sen jälkeen kasvu hiljenee, metsät alkaisivatkin lahota pystyyn ja se siitä hiilinielusta sitten. Mallin pitää kestää tarkastelu, joka kestää ainakin vuoteen 3000 saakka!  Se on oikeaa vihreyttä.

  2. Kiinteistöverot. Tämä on vasemmiston lempiajatus vaaleista toiseen. He ovat kovin innokkaita verottamaan…Mikäli kiinteistöverot ulotettaisiin maa- ja metsätalousalueisiin, pitää jokamiehenoikeudesta keskustella samaan aikaan. Oman kokemukseni mukaan maanomistajat sallivat mielellään jokamiehenoikeuden. Niin minä itsekin. Metsämaan verottaminen on kuitenkin ristiriidassa jokamiehenoikeuksien kanssa. Vapaata marjastusta, sienestystä ja muita mahdollisuuksia nauttia luonnosta voi olla vaikea enää perustella, jos metsänomistajalla maksatetaan kiinteistöveroa.

  3. Avohakkuukielto. Kaikkein hupsuimmat kaupunkikuplatontut saattavat kannattaa edellisten lisäksi vielä avohakkuiden kieltämistä. Ensin valtion metsissä. Ja kohtapuoliin myös yksityismetsissä. Siinä puun tuotanto vähenisi oleellisesti. Ja metsäteollisuus. Kannattaa muistaa, että metsäteollisuus työllistää yli 40 000 ihmistä ja maksaa palkkojakin noin 1,8 miljardia euroa vuosittain. Kantorahatuloja maksettiin viime vuonna noin 2.2 miljardia euroa.

  Nyt ei kannata ampua itseään molempiin polviin. Sillä puujalkaankin tarvitaan hakkuita.

MAKSAN KAMPANJANI ITSE.