Ihmisarvoinen vanhuus kaikille

 

Omat iäkkäät vanhempani asuvat samassa pihapiirissä ja saavat 24/7-hoitoa.

Vaikka vanhuksilla ei ole varsinaisesti omaa, voimakasta etujärjestöään, jokaiselle hoivaa tarvitsevalle tulee taata ihmisarvoinen elämä.

 

Hoivaa tarvitsevia vanhuksia pitää kohdella vähän kuin lapsia. Eihän esimerkiksi pientä lastakaan voi jättää yksin pitkäksi aikaa.

 

Mikäli periaatteena on, että vanhat ihmiset asuvat kotonaan mahdollisimman pitkään, tulee riittävä määrä kotiapua taata jokaiselle. Laitoshoitoa vanhus tarvitsee tavallisimmin vain pari viimeistä elinvuottaan.

 

Vanhuksille pitää olla tarpeeksi hoitavia käsipareja heidän viimeisinä elinvuosinaan.