Koulutuslupaus

 

Vuosittain noin 10 000 nuorta jää pelkän peruskoulun varaan. Suurin osa pudokkaista on poikia. Tilanteen ratkaisemiseksi on tarjottu oppivelvollisuusiän korottamista 18 vuoteen, jolloin jokaisen olisi ainakin aloitettava toisen asteen koulutus. Tuntuu kuitenkin turhalta pakottaa kaikkia jatko-opintoihin, jos peruskoulun jälkeen lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä on hyvin heikot valmiudet.

Ongelman ratkaisussa tuleekin pureutua juurisyyhyn, joka on usein heikko koulumotivaatio. Tämä vaatii varhaista puuttumista ja opettajilta rohkeutta tunnistaa nämä oppilaat. Koulumotivaation suurin kohottaja on onnistumisen tunne.

 

Esitänkin yhdeksi ratkaisuksi jo yläasteen alussa ammatillisten aineiden ottamista osaksi peruskoulua niille, joilla on vaikeuksia puhtaasti teoreettisessa opetuksessa. Tällöin peruskoulua jatkettaisiin automaattisesti 10-vuotiseksi tai tarvittaessa jopa 11-vuotiseksi. Tavoite olisi kuitenkin se, että peruskoulun opetussuunnitelman mukaiset valmiudet tulisivat täytetyiksi ja ainakin osa ammatillisista aineista voitaisiin myöhemmin lukea hyväksi toisen asteen koulutuksessa.