SÄHKÖ JA SIIRTOMAKSUT

 

Hajauta ja hallitse

Harva asia kirpaisee kaikkia niin tasapuolisesti kuin sähkönsiirtomaksu. Sitä joutuvat maksamaan niin mökinmummo kuin suurteollisuuskin. Sähkönsiirron ongelmia voitaisiin helpottaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 

Hajautus

Hajautettu energiantuotantojärjestelmä vähentää riskejä. Vaikkapa biokaasun voimin.

 

Johtoaukeat

Hakataan riittävän suuret johtoaukeat myrskytuhojen ehkäisemiseksi.

 

Tehokkuuspalkkiot

Sähkönsiirtoveloituksiin pitää saada kilpailuelementti rajoittamaan voittojentekoa esimerkiksi siten, että tehokkaimmasta tavasta rajoittaa sähkökatkoksia palkitaan. Sähköyhtiöt voisivat kerätä varoja pooliin, josta jaettaisiin tehokkuuspalkkiot.

 

Aikataulu

Sähkömarkkinalain voimaantuloa jatketaan esimerkiksi kymmenellä vuodella. Näin kustannukset jakautuvat pidemmälle aikajaksolle.

 

Voitot ja osingot

Sähköyhtiöiden (omistajien) halua maksaa osinkoja voisi rajoittaa määräajaksi. Näin esimerkiksi omistajakunnat joutuisivat miettimään toimintojensa tehostamista vähenevien tulojen osuudelta. Johtokaduista voitaisiin korvata enemmän ja harkita sähkökatkosten aiheuttamien korvausten suuruutta aiheutetun vahingon mukaan.

 

Hintakilpailu

Joidenkin selvitysten mukaan sähkö on edullisempaa teollisuudelle Ruotsissa ja Saksassa kuin Suomessa.

 

Sähköverojen porrastus

Koska säävarman sähköverkon kustannukset kohdistuvat pääosin maaseudulle ja haja-asutusalueille, sähköverot voidaan porrastaa siten, että taajamissa vero olisi korkeampi kuin maaseudulla. Näin toimitaan esimerkiksi Ruotsissa. Kysymys on myös tasa-arvosta. Heja!

 

Ulkomainen verokikkailu

Monopolivoitot siirtyvät helposti suomalaisen verottajan ulottumattomiin yhtiönsisäisin veloituksin.

Esimerkiksi Fortumin myymä Caruna teki vuonna 2014 käytännössä voittoa yli 50 miljoonaa euroa, mutta veroja maksettiin Suomeen vain 1,6 prosenttia. Nämä pitää panna verolle.

 

KIINTEISTÖVEROT

 

Kiinteistöverojen peruste pitää saada seuraamaan kiinteistön markkina-arvoa. Monin paikoin haja-alueella kiinteistöjen arvot ovat laskeneet voimakkaasti. Mutta veron perusteet eivät.