Ympäristötekoja kotona ja yrityksessä

 

Biodieselin valmistaminen jäterasvoista

 

Jakeluauto kerää jäterasvat pohjoissavolaisilta grilleiltä ja ravintoloista Savon Siemenen biodieselvalmistamoon. Biodieselillä tuotetaan osa yrityksen tarvitsema sähköstä ja suuri osa lämmityksen ja viljan kuivauksen tarvitsemasta energiasta. Lisäksi keräys antaa työtä yhdelle jakeluautoyritykselle.

 

Energiaa monesta lähteestä

 

Sarveloilla sähköä tuotetaan biodieselin lisäksi 10 kW aurinkopaneeleilla ja 5 kW tuulimyllyllä. Lämmityksessä on mahdollista käyttää myös maalämpöä.

 

Kierrätys ja kompostointi

 

Savon Siemenen kompostit ovat kooltaan yhtä suuret kuin yhden kerrostalon tuottaman kotitalousraaka-aineen komposti. Kaikki mahdollinen kierrätetään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Lopulta multa käytetään joko nurmikon teossa tai kasvimaalla.

 

Siemenet ja ruoka

 

Itikan tilalla kasvatetaan sekä kehitetään timotein, nurminadan, raiheinien, ruokonadan, apilan ja muiden ruoantuotannossa tärkeiden kasvien siemeniä. Vuodesta 2018 lähtien Itikan tila on ollut luomutuotannossa.

 

Mekkoja metsästä

 

Metsällä on aina ollut tärkeä merkitys maa(n)taloudelle. Itikan noin 350 hehtaaria metsää antaa ajoittain töitä myös isäntäväelle. Osalla kuvioista toteutetaan koemielessä jatkuvan kasvatuksen periaatteita.

 

Hyvin hoidetut metsät toimivat hiilinieluina, siksi Suomen metsien kasvua ja hakkuita on mahdollista lisätä huomattavasti. Myös metsäteollisuuden uudet tuotteet, kuten puuvillan korvaavat kuidut, ovat jatkossa merkittävässä osassa maamme uusina tukijalkoina.