Hyvä yritys on hyvä myös työntekijälle

 

Vastakkainasettelut ovat joillekin leipäpuu. Yksi prosentti maailman väestöstä omistaa resursseista enemmän kuin yhdeksänkymmentä yhdeksän prosenttia yhteensä. Kotimaiset yritykset ovat samassa veneessä ja samalla puolella markkinoita kuin työntekijänsä.

 

Kotimaisilla yrityksillä on usein kasvot. Jos yrittäjä jonottaa saman S- tai K-marketin kassalle kuin työntekijänsä, ei yrittäjä voi kohdella työntekijäänsä huonosti.

 

Kun yrittäjän ja työntekijän välillä vallitsee luottamus, asioista voidaan sopia paikallisesti. Työelämän joustoja, paikallista sopimista ja ay-liikkeen asemaa tulee tarkastella tarvittaessa kriittisestikin, sillä joka tapauksessa digitalisaatio muuttaa työelämää nopeampaan tahtiin kuin nykyisenkaltaisessa sopimusyhteiskunnassa olemme tottuneet.